Poem: Peach Peach Let’s Impeach

Im-peach012

Peach Peach let’s Impeach

Let’s Impeach the Leech

Screech ‘til we Impeach the Leech

 

Bleach Bleach Clorox Bleach

Reach Reach Reach that Bleach

Bleach our guilt so I Beseech

Continue reading “Poem: Peach Peach Let’s Impeach”

Advertisements