Poem: Peach Peach Let’s Impeach

Im-peach012

Peach Peach let’s Impeach

Let’s Impeach the Leech

Screech ‘til we Impeach the Leech

 

Bleach Bleach Clorox Bleach

Reach Reach Reach that Bleach

Bleach our guilt so I Beseech

 

Speech Speech give a Speech

Preach Preach Overreach

He Overreached so we Impeach

 

Each Peach now Outreach

Teach Speech now Outreach

Teach our children how to Preach

– BD King ©2017